Advokát/ka (veřejný sektor, správní řízení, smluvní právo)

Mám zájem

Veřejný sektor - Veřejné zakázky, správní řízení a soudnictví a dotace, včetně smluvního práva

Chceš být součástí úspěšného týmu a pomáhat v úspěchu i našim klientům? Jsi silný/á v koncepčním myšlení, domýšlíš věci do důsledků a umíš vnímat problémy v celém jejich kontextu? Od začátku tě zapojíme do mnoha zajímavých a komplexních projektů. Jednotlivé klientské případy povedeš postupně i zcela samostatně (budeš přímo komunikovat s klienty, účastnit se jednání i zpracovávat právní výstupy, kdy ti budou k ruce juniornější kolegové z týmu). V rámci kanceláře můžeš postupně vyrůst do pozice seniorního či vedoucího advokáta, případně ještě výše.

Co nabízíme

 • profesionální prostředí velké kanceláře v týmu renomovaných právníků, s jedinečným know-how a přístupem k projektům v oblasti veřejného sektoru a stavebního práva
 • neustálý profesní rozvoj podporovaný naším know-how oddělením (podporujeme další vzdělávání nejen v oblasti práva, ale i soft skills)
 • zajímavé, právně komplikované i velké mediálně sledované kauzy – jsme inovativní a tvoříme budoucí praxi
 • rozumíme businessu našich klientů a chceme jim nabízet chytrá a efektivní řešení, která budou mít smysl a opravdu jim pomohou
 • kariérní růst u nás není jen na papíře – řada našich kolegů u nás vyrostla z pozice studentů či koncipientů do vedoucích rolí
 • pravidelnou zpětnou vazbu a vedení od zkušených profesionálů; zároveň i ty si budeš vést a řídit svůj juniorní tým (koncipienty a studenty)
 • benefity – plně hrazená Multisport karta, oděvní program, placené volno, podpora vzdělávání (interní i externí semináře, možnost účasti na seminářích Akademie HAVEL&PARTNERS) aj.
 • přátelskou atmosféru, výborný kolektiv a kamarádské prostředí, kde si všichni tykají a rádi se sejdou i společně po práci

Co požadujeme

 • dokončené studium právnické fakulty v ČR a zápis do seznamu advokátů ČAK
 • dobrou angličtinu - řada případů i v této oblasti má zahraniční prvek a je třeba být připraven jednat v angličtině, ať už osobně či telefonicky, a podílet se na přípravě/revizi potřebných dokumentů. Znalost němčiny anebo schopnost pracovat s německy psanými texty je výhodou.
 • předcházející zkušenosti v oblasti veřejných zakázek, správního práva, správního soudnictví a smluvního práva či dotací

Na čem u nás pracujeme

Náš tým poskytuje poradenství v široké škále případů spadajících do oblasti veřejného sektoru. Zajišťujeme tržní konzultace a organizujeme pro zadavatele zadávací řízení, zastupujeme je v jednáních s dodavateli a kontrolními orgány. Pomáháme i dodavatelům v zadávacích řízeních, posuzujeme návrhy smluv a zadávací podmínky a radíme při přezkumech úkonů zadavatele. V rámci právních auditů posuzujeme uzavřené smlouvy a vypracováváme komplexní i dílčí právní stanoviska. Zastupujeme klienty ve všech typech správních řízení před orgány státní správy či v soudních řízeních správních. Naši zkušení senioři jsou aktivní v expertních skupinách, rozkladových komisích a odborných asociacích, čímž přispíváme ke zlepšování právního prostředí v České republice a promítání zkušeností z praxe. Aktivně se podílíme také na legislativním procesu a zpracováváme návrhy zákonů.

Dita Vacková

Kontakt

Dita Vacková
HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
Na Florenci 2116/5
110 00  Praha-Nové Město
Česká republika

Jak se sem dostanu

Sídlíme v centru Prahy
s výbornou dopravní dostupností